Sunday, August 2, 2009

Nepali Movie - मायाको जाल (Mayako Jaal)
Nepali Movie - दर्पण छायाँ

दर्पण छायाँ - खण्ड १

दर्पण छायाँ - खण्ड २

दर्पण छायाँ - खण्ड ३

दर्पण छायाँ - खण्ड ४

दर्पण छायाँ - खण्ड ५

दर्पण छायाँ - खण्ड ६

दर्पण छायाँ - खण्ड ७

दर्पण छायाँ - खण्ड ८

दर्पण छायाँ - खण्ड ९

दर्पण छायाँ - खण्ड १०

दर्पण छायाँ - खण्ड ११

दर्पण छायाँ - खण्ड १२

दर्पण छायाँ - खण्ड १३

दर्पण छायाँ - खण्ड १४

दर्पण छायाँ - खण्ड १५

Nepali Revolutionary Music Videos- रक्तिम

झरनाको चिसो पानी, रक्तिम

देशको बेहाल के सुनाऊ साथी..Jivan Sharma & Nilima Pun.

उत्तर बाट बादल आउदा..Nilima Pun.

जिन्दगीले झेल्दै छ फेरी आधीँ बेरी दुखको भुमरी

काली गण्डकी आँशु को समुन्द्र भयो जिन्दगी..Jivan Sharma & Nilima Pun.

रुख भन्छन पात भन्छन..Jivan Sharma & Nilima Pun.

फोकल्यान्ड को टापु बाट..Jivan Sharma.

Susheli - Jiwan Sharma, Nelima pun - Lok Dohori, रक्तिम

हिम फुटे हिमनदी..Jivan Sharma & Nilima Pun.

जहाँ भोको पेटले दाना पानी...Jivan Sharma & Nilima Pun, रक्तिम

Yeti Dherai by Narayan Gopal


Yeti dherai maya diyi